Uw openbaringen gratis De Gave van Laetizia Getuigenissen van Consultanten

Laetizia

Na enkele sessies vragen vele cliënten me om hen mijn verhaal te vertellen. Ze willen weten hoe ik ontdekte dat ik DE GAVE had en waarom ik heb besloten om deze te gebruiken om hulp te bieden rondom mij. Ik hou er natuurlijk niet van om hier veel over te praten, want dit gaat over erg intieme en erg intense gevoelens.

Als u zeker weet dat u er meer over wilt weten, als u niet te beïnvloedbaar bent, ziehier mijn verhaal:

“Ik leefde in Italië, in de bergen, in het hart van een klein, mediterraans eiland. Mijn ouders leefden niet meer en mijn grootmoeder was de enige familie die ik nog had. Het is al lang geleden, maar toen al waren er enkele toeristen die graag plaatsen ontdekten die zonniger, wilder en mooier waren.

Op een dag, toen ik juist 9 jaar was geworden, kwam een jonge engelse vrouw in het dorp aan. Ze zocht de weg en ik stelde haar voor om met haar mee te lopen. Ze reikte me de hand, als vanzelfsprekend. En toen gebeurde het…

Op het moment dat ik mijn hand in de hare liet glijden, verdween de grond van onder mijn voeten. Mijn hart begon verwoed te kloppen, het landschap rondom ons werd wazig, alsof het werd uitgevaagd. Ik kreeg de indruk dat mijn hart klopte op het ritme van dat van deze jonge vrouw, alsof we enkel nog een en dezelfde persoon waren. Dit alles was heel eng voor een klein meisje. Mijn ogen hingen vast in de hare, starend. Plotseling, hoewel ik geen centimeter had bewogen, bevond ik me in een huis dat ik niet kende. Begrijp me goed, ik was niet aan het dromen. Alles was echt rondom mij: de lucht die ik inademde, de onbekende geuren die ik rook, zelfs het wollen tapijt onder mijn voeten…

In deze kamer zat de jonge vrouw, helemaal gekleed in het zwart, en ze huilde. Naast haar lag een man in een bed. Ik weet niet hoe, maar ik wist dat het haar vader was. Een onmetelijke droefheid overviel me, alsof ik het was die iemand dierbaars was verloren. Ik wist ook, in het diepste van mezelf, dat het niet om een herinnering ging.

Het was de toekomst.
Ik zag iets dat zich GING afspelen.

Ik liet plots haar hand los. Alsof ik werd “opgezogen” door een grote wind, bevond ik me terug in de tegenwoordige tijd, onder de zon. Het was alsof ik was teruggekomen van een vreemde “reis” in de tijd en de ruimte. Zo is het dat mijn eerste visioen exact is verlopen, mijn eerste voorspellingsflits, op volledig spontane wijze. Het was allemaal vreemd en vrij zorgwekkend voor dat klein meisje dat ik was. Toen ik thuiskwam, heb ik mijn grootmoeder alles verteld.

En toen ben ik de waarheid te weten gekomen.

Zijzelf,en ook haar eigen moeder evenals haar grootmoeder, hadden ook DE GAVE. Het was een geheim waarover men in onze familie nooit sprak, behalve aan diegene die ook de Gave had, de dag waarop deze zich toonde…

Al deze vrouwen hadden hem gebruikt voor het goede, terwijl ze hun krachten ontwikkelden doorheen de jaren, op ons eiland dat zo beschermd was, in het midden van de Mediterraanse Zee.

U raadt het vervolg al: mijn grootmoeder hielp me met mijn Gave, ze leerde me hoe hem te controleren, te gebruiken en hoe ik zelf mijn visioenen kon oproepen.

Dit is het moeilijkste, want mijn paranormale krachten zijn nog sterker dan die van mijn voorouders: een goed medium mag zich niet laten verrassen, maar moet steeds de controle houden.

In tegenstelling tot de vorige generaties in mijn familie, besloot ik, toen ik 20 jaar werd, om de grote mystieke plaatsen in Europa te bezoeken.

Daar heb ik, een voor een, de Grote Magiërs ontmoet, die me elk onder hun vleugels hebben genomen, opgeleid hebben in alle kennis, in alle technieken van helderziendheid, en me dan uiteindelijk hebben verwelkomd in de Cirkel van de Witte Occulte Kracht.

Uiteindelijk keerde ik terug naar mijn eiland, waar ik nu meestal verblijf, behalve wanneer iemand echt een speciale consultatie nodig heeft, of wanner onze Cirkel van Magiërs zich verenigt.

Dit was mijn eerste geheim.

Een groot deel van mijn Voorspellingskracht haal ik uit de relatie die ik heb met de grond waar ik ben geboren.

Ze is geladen met krachten die teruggaan tot periodes die nog dateren van voor de Oudheid. Periodes waar een vorm van magie bestond die gevoeliger was dan vandaag en die alles inspireerde.

Mijn tweede geheim als Helderziende

Iedereen die, zoals ik, een Gave met een grote kracht bezitten, zijn op deze aarde om zich ten dienste te stellen van anderen. Elke Grote Magiër leert dit tijdens zijn opleiding.

Ik heb lang geleden besloten (ik ben niet zo jong meer!) om mijn leven te wijden aan hen die het nodig hebben, om hen te gidsen, om hen de tekenen van het Lot dat ik voor hen zie, te onthullen.

Ik probeer hen te tonen hoe er elke dag aan hun Kans moet worden gewerkt: Onzichtbare Krachten tekenen de lijnen van ons leven uit, voor ieder van ons. Op onze beurt moeten wij de gelegenheid grijpen wanneer die zich aanbiedt en de juiste keuzes maken.

Met de hulp van een echt medium, kan dat, als we echt luisteren, erg gemakkelijk worden.

Hoe denkt u dat zij die een geslaagd leven leiden, die ongelooflijk rijk en gelukkig leven leiden, dit hebben bereikt? De meeste onder hen hebben deze occulte hulp gekregen.

Een waarheid die u misschien kan verrassen.

Ik heb een grote wetenschap in het occultisme verworven, evenals de oudste en meest geheime kennis.

Dat klopt.

Ik weet nochtans niet alles over het mysterie dat mijn Visioenen stuurt: waarom word ik “gecontacteerd” door de Onzichtbare Krachten om deze of gene met spoed te waarschuwen en te begeleiden. Waarom word ik uitverkozen als bevoorrechte tussenpersoon tussen mijn cliënt en de astrale krachten.

Wanneer ik zie, wanneer ik voel dat er met spoed moet worden gehandeld voor iemand, aanvaard ik mijn visioenen en doe ik dat waarvoor ik hier ben.

Ik vergeet nooit deze zin van mijn grootmoeder: “als je uitleg nodig hebt om iets te begrijpen, betekent het dat geen uitleg je het ooit zal doen begrijpen.”

Dus ik laat mijn kennis en mijn Gave werken, hopend dat ik steeds het beste geef.

De briefen en e-mails die ik ontvang van mijn cliënten, die me al de heuglijke veranderingen vertellen die gebeuren in hun leven na mijn interventies, zijn mijn grootste beloning.

Algemene Voorwaarden
Privacy
FAQ